BURZA PRÁCE PRO MLADÉ

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

 

Dne 27. 11. 2018 se konala další klíčová aktivita v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí ve Středočeském kraji“ – BURZA PRÁCE PRO MLADÉ. Tato burza probíhala v Obecním domě v Nymburku za účasti nejen CS ale také zástupců ÚP a jednotlivých firem.

Po zahájení KA se ujal Úřad práce své přednášky, kdy žáky informoval o povinnostech a možnostech po zdárném ukončení studia, jaké náležitosti má obsahovat pracovní smlouva, či o typech pracovních poměrů. Dále žákům bylo podrobně vysvětleno, jakým způsobem psát svůj životopis, co všechno by měl obsahovat a také jak zaujmout potencionálního zaměstnavatele. Následně si žáci vyzkoušeli tvorbu životopisu na místě. Zástupci firem se představili krátkými prezentacemi v Powerpointu, seznámily CS s jejich pracovními nabídkami a zvali je ke svým stánkům, které žáci mohli navštívit a zkusit si tak personální pohovor nezávazně, popř. si domluvit do budoucna pracovní uplatnění přímo u konkrétní firmy. Žáci mají nyní větší rozhled, nemusejí se obávat personálního pohovoru, tvorby životopisu, či jiných situací, které nastanou po absolvování studijního oboru a zapojení se na trh práce.