BURZA PRÁCE PRO MLADÉ – Nymburk

Dne 16. 5. 2018 pořádá Institut rozvoje Krajské hospodářské komory, StČ, z.s. Burzu práce pro mladé v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“ (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666), která se koná v Obecním domě V Nymburce.

Příloha: Program akce