„Burza práce pro MLADÉ“ v Příbrami

Dne 13.2.2018 se konala v Kulturním domě v Příbrami „Burza práce pro MLADÉ“, kterou zorganizoval Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“ (reg. číslo projektu : CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666). Akci zahájila za Institut  paní Vladislava Šizlingová, která hosty přivítala a seznámila s programem celého dne.

Této burzy se účastnili nejen cílové skupiny projektu, ale také pozvaní hosté – Úřad práce z Příbrami a Policie ČR a samozřejmě zástupci jednotlivých firem.

Za Úřad práce se představila p. Melicharová, která absolventy seznámila s tím, co vlastně ÚP nabízí, jak funguje a jakým způsobem lze řešit klasickou situaci každého jednotlivce po ukončení studia. Účastníci mohli během prezentace vznášet případné dotazy a získat tak přehled o jednotlivých krocích, které je čekají po uzavření studia maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Dalším přednášejícím byl  Ing. Jan Máslík, zástupce Policie ČR, který přišel studentům představit práci policisty u Policie ČR a zároveň všechny k této práci motivovat.

 

Burzy se účastnili zástupci cílových skupin projektu z těchto škol – SOŠ a SOU Dubno, SOU Sedlčany a SOŠ a SOU Beroun – Hlinky.

Studenti si pod dohledem p. Melicharové z Úřadu práce mohli vyzkoušet tvorbu životopisu, neboť obvykle nemají dostatečný přehled, jak má životopis správně vypadat a co vše by měl obsahovat.  Následně se konaly pohovory s personalisty jednotlivých firem tak, aby si každý účastník vyzkoušel, jak takový pohovor probíhá a na co si dávat do budoucna obzvláště pozor. Během těchto zkušebních pohovorů mohli „potencionální uchazeči“ aplikovat své poznatky ze vzdělávacích kurzů („Prezentační a komunikační dovednosti“), které jsou dalšími klíčovými aktivitami projektu.

Zároveň měli studenti možnost si sjednat již své budoucí zaměstnání po ukončení studia, pokud ho některá z firem zaujala, nebo také naopak, pokud firma projevila zájem o některého z jednotlivců, ať už na hlavní pracovní poměr nebo brigádně.

 

Zúčastněné firmy:

  • Arriva Střední Čechy s.r.o.
  • Volvo Group Czech Republic s.r.o.
  • Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
  • Policie ČR
  • Nemeton Realizace s.r.o.
  • ZAT systémy spol. s.r.o.

 

Všem zúčastněným firmám děkujeme za účast na této Burze práce pro Mladé.