„Burza práce pro MLADÉ“ v Kladně

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Dne 18.4.2018 pořádal Institut rozvoje KHK StČ, z.s. další BURZU PRÁCE pro MLADÉ. Místem konání byl Dům kultury Kladno a účastnili se studenti SPŠ Rakovník, SOU Nové Strašecí a SŠ designu a řemesel Kladno, budoucí absolventi těchto škol zapojeni do projektu Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji.

V úvodním školení byli seznámeni s povinnostmi a možnostmi absolventa, byli informováni o práci v zahraničí, se službou EURESu a následně si vytvořili podrobný profesní životopis. Tohoto proškolení se zhostila paní Šíchová, zástupce ÚP Kladno. Studenty informace velice zajímaly, v závěru měli podnětné dotazy. V další části vystoupili zástupci firem, kteří informovali o možnostech pro absolventy v jejich firmách. Účastnilo se celkem 9 firem, jejich stánky studenti následně navštívili. U jednotlivých stánků si studenti vyzkoušeli klasický personální pohovor, pohovořili s personalisty významných firem, každý student měl možnost zjistit jakou práci by mu firma mohla nabídnout. Výhodou pro tyto studenty je, že již mají první personální pohovor za sebou, ztratí prvotní ostych a mají povědomí, na co vše se jich personalisté vyptávají.  Získali také cenné informace, jak se na pohovor připravit, obléci a jak se připravit.  Někteří studenti se již předběžně domluvili na práci ve firmě, popř. brigádě.

 

Zúčastněné firmy:

  • Městská policie Kladno
  • Policie ČR
  • FM Česká spol.s r.o.
  • MEAC, Mitsubishi Electric
  • H.P.Royal
  • Advanced World Transport a.s.
  • MASKOP 99
  • Energie – stavební a báňská a.s.
  • ADECCO spol.s.r.o.

Všem zúčastněným firmám děkujeme za účast na této Burze práce pro Mladé.