„Burza práce pro mladé“

Dne 13.  2. 2018 je naplánována  další aktivita k projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“ (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666) – BURZA PRÁCE PRO MLADÉ.

Tato akce se bude konat v Příbrami a je určena pro zástupce CS ze středních škol v SOU Sedlčany, SOŠ a SOU Beroun, Hlinky a SOŠ a SOU Dubno. Aktivity se budou účastnit nejen zástupci cílových skupin, ale samozřejmě také zástupci středočeských firem a  úřadů práce.  Burza práce napomůže cílové skupině k lepší orientaci na trhu práce, studenti ze škol zapojených do projektu si vyzkouší přímou komunikaci s personalisty, tvorbu životopisu a také přijímací pohovor.Zástupci CS tak budou moci využít získané dovednosti z kurzů prezentačních a komunikačních dovedností s cílem získat danou pracovní pozici, o kterou by měli př. zájem.

V regionu proběhnou celkem 4 akce pro 11 zapojených středočeských odborných škol. Další akce se budou konat v Kladně,  Mladé Boleslavi a 2 x v Nymburku, přitom jedna bude v podzimním termínu.