Další interní vzdělávání krajské platformy v rámci projektu KOMPAS

Interní vzdělávání se uskuteční ve středu 1.11. 2017 od 9,30 do 15,00 hodin v prostorách HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY, na adrese Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. Předpokládaná doba trvání cca 5,5 hodiny.

Dne 1.11.2017 v budově Florentinum proběhne v rámci projektu KOMPAS, reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu, další interní vzdělávání k osvojení problematiky zajištění a přípravy kvantitativních dat regionální úrovně a trhu práce a jeho potřeb ve Středočeském kraji.Cílem vzdělávání je osvojit si dovednosti v rámci klíčové aktivity 06 (Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj) a klíčové aktivity 02 (Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce) – se zaměřeným na Středočeský kraj.

 

Pozvánka na vzdělávání 1 11 2017 – zástupci Středočeského kraje III – UP