Diskusní setkání u „KULATÉHO STOLU“

Krajská hospodářská komora Střední Čechy pořádala dne 28.4.2022 v prostorách CEROP Kolín, diskusní setkání u „KULATÉHO STOLU“, na kterém se sešli zástupci středních škol a firem z kolínského, kutnohorského a nymburského regionu kteří vzájemně spolupracují nebo mají zájem tuto spolupráci navázat.

Hlavními tématy diskusního setkání byly například nejčastěji využívané formy spolupráce mezi školami a firmami, řešení nedostatků a problémů vyplývajících ze vzájemné spolupráce, příklady dobrých zkušeností a poznatků fungující spolupráce, navázání nových partnerských vztahů „ŠKOLA & FIRMA“. Vzhledem k aktuálnímu tématu a velkému zájmu ze strany zástupců škol a firem připravuje KHK StČ podobná diskusní setkání také v dalších regionech., dne 6.6.2022 v Mělníku, 14.6.2022 v Benešově a pokračovat bude také v podzimních měsících v dalších regionech.