Exkurze do firem – BEZNOSKA, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Zkrácený název projektu: Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji

 

Dne 18.4.2018 pořádal Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“ exkurzi pro studenty SPŠ Rakovník a SOU Nové Strašecí ve společnosti Beznoska, s.r.o.,

v Kladně, která je zaměřena na výrobu implantátů, nástrojů a operačních pomůcek určených pro potřeby ortopedie a traumatologie. Začátek exkurze zahájil vedoucí pracovník managementu, který studenty přivítal a zároveň seznámil s historií a současností společnosti. Následně provedl studenty závodem, kde se mohli seznámit s celým procesem výroby jednotlivých komponentů a jejich využití v praxi. Exkurze byla zakončena v prostorách administrativní budovy, kde má společnost vyhrazené prostory pro výstavu všech konečných výrobků.