EXKURZE DO FIREM – Model Obaly, a.s., Česká televize

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy, zajistil exkurzi do Model Obaly, a.s., České televize, která se uskutečnila dne 13. 4. 2018 pro CS ze OSŠP Kolín.

Další klíčovou aktivitou, kterou zajistil Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy, byly exkurze dne 13. 4. 2018 pro CS ze OSŠP Kolín. Žákům byly vybrány dvě úplně rozdílné firmy, které ovšem souvisejí se studovaným oborem účastníků projektu. Nejen že se do projektu zapojili žáci se zaměřením na obalovou techniku, ale také obory např. reprodukční grafik pro média – proto jako první navštívili specializovanou firmu na obalové materiály – Model Obaly, a.s. v Nymburce. Tato firma se zabývá výrobou obalů z vlnité lepenky a dle požadavků odběratelů vytvářejí nejrůznější varianty. Společnost vlastní hygienický certifikát, díky kterému může vyrábět nejrůznější obaly odpovídající přísným standardům potravinářského průmyslu. Účastníci projektu mohli nahlédnout do výroby od začátku až do konce – od tvorby vlnité lepenky z papírových rolí, sestavování krabic a tisku příslušné značky, až po sklad a expedici. Veškerá výroba je řízena robotickou mechanikou za přítomnosti zaměstnanců, kteří kontrolují plynulost provozu, ale také kvalitu vyrobených obalů.

Dalším zajímavým místem, které účastníci projektu navštívili, byl obrovský komplex patřící naší jediné veřejnoprávní televizi poskytující vysílání na území ČR – České televizi. Po přivítání účastníků projektu, se všichni přemístili do prostor bývalého kina v hlavní budově, kde byla Česká televize krátce představena slovním projevem průvodce a také krátkým video spotem. Poté žáci nahlédli do všech nahrávacích studií, viděli nestandartní natáčení tanečnice v kouři v černém pozadí, dále přestavby studia, osvětlení, kamerový systém, ale také jednoho z režisérů v akci. Vzhledem k rozsáhlosti celého komplexu budov, jak měli možnost vidět na modelu vystaveném v hale, nebylo možné projít a nahlédnout do všech zákoutí České televize. Účastníkům bylo ukázáno neméně prostor, aby si dokázali představit, co tato práce v České televizi může zhruba obnášet. Ke konci prohlídky se návštěvníci přemístili zpět do místnosti bývalého kina, kde měli k dispozici starší kamery, studio, televize, kostýmy atd. – a tak si mohli zkusit roli moderátora nebo kameramana.