EXKURZE DO FIRMY – AMOND, spol. s.r.o.

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy uspořádal další exkurzi v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“.

Dne 17. 4. 2018 se exkurze zúčastnila CS ze SOU Nové Strašecí, která navštívila společnost AMOND spol. s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na prodej a autorizovaný servis především aut značky Škoda, Volkswagen a Audi. Účastníků této KA se ujal vedoucí servisních služeb Škoda, který zahájil exkurzi nejprve v prodejně a dále je provedl celým objektem a vysvětlil postup, jak se takové auto do servisu přijímá, od přijímacího boxu, servisní dílnu, klempírnu až po autolakovnu. Dále nastínil účastníkům, jakým způsobem se musí dodržovat technologické a kontrolní postupy, které jsou podmínkami výrobců zmíněných značek. Žáci byli seznámeni také s pracovní dobou jednotlivých zaměstnanců a pro představu jim vedoucí uvedl plat servisních techniků, kteří musejí být pravidelně proškolováni, aby byla zajištěna kvalita servisního postupu při opravách a prohlídkách servisovaných vozidel.