EXKURZE DO FIRMY AUTO – POLY, PŘÍBRAM

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Dne 22.3.2018 navštívili studenti ze SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a ze SOŠ a SOU Dubno firmu Auto – Poly Příbram. V rámci projektu probíhala KA formou exkurze za účelem přiblížení pracoviště v oboru studovaném CS.

Exkurzi zahájil krátkým proslovem ředitel firmy Auto – Poly Příbram. Zmínil se o historii servisu, firemních nabídkách pro zákazníky a o marketingu firmy. Následně se CS ujal zástupce firmy (poradce servisu), který návštěvníky provedl dílnou, lakovnou a seznámil je s pravidelnou činností na pracovišti. Názorně ukázal, jak takové přijímaní zákaznického vozidla probíhá, včetně aktivit, které by zaměstnanec měl provádět před majitelem vozu (balení sedaček apod.), ale také připojení vozidla na diagnostiku a případné vyhodnocení jeho poruchy. V lakovně účastníci mohli vidět, jak se správně s vozem zajíždí do lakovacího boxu. Součástí autodílny je také uzpůsobená myčka aut.

Během exkurze účastníci mohli vidět autodílnu v provozu a zaměstnance, kteří se věnovali své činnosti na vozidlech. V závěru mohli návštěvníci prohlédnout showroom, kde byly vystaveny nejnovější vozy zn. Škoda a zn. Volkswagen.