EXKURZE DO FIRMY – FARMA PRO VŠECHNY – BUNKR NYMBURK

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Žáci zapojení do projektu ze SOŠ a SOU Horky nad Jizerou měli možnost prohlédnout si novodobou metodu pěstování zeleniny a chovu ryb – AQUAPONII. Dne 16. 5. 2018 jim Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy zorganizoval exkurzi do Bunkru v Nymburce – vybudovaným firmou FARMA PRO VŠECHNY, který vznikl jako jeden z prvních převážně zkušebních míst recirkulačních systémů. Zástupce firmy účastníkům projektu osvětlil, jak tento systém funguje a proč se stává jedním z nejoblíbenějších systémů nejen v ČR – jedná se o jednoduchý systém, kdy voda v nádrži s rybami je filtrována a zbavena amoniaku, přes čerpadlo putuje k rostlinám (vodomilným), které z vody vysají potřebné živiny, a dále bez škodlivých látek se vrací do nádrže. Bunkr se nachází pod zemí, tudíž sluneční světlo je nahrazeno světlem umělým – rostliny tak nejsou vystaveny nežádoucím vlivům počasí (déšť, kroupy, povodně…atd..). Tímto systémem se šetří nejen obrovské množství vody, ale také se ekologicky nezatěžuje příroda, jelikož oproti běžnému chovu ryb a pěstování se znečištěná voda nevypouští do prostředí, ale cirkuluje v systému, kde se mechanicky a biologicky čistí. Žáci mohli vidět, jak se daří např. hlávkovému salátu, bylinkám, jahodám ale také právě rybám – jeseterům a vyzám velkým.