Exkurze FM Česká s.r.o. a DHL Supply Chain

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Zkrácený název projektu: Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji

Dne 16.4.2018 navštívili studenti oboru skladový operátor ze SOŠ a SOU Nymburk v dopoledních hodinách firmu FM Česká, s r.o.  v Mstěticích.

Úvodní částí provedla personalistka p. Kyznarová, která seznámila studenty s historií firmy, umístěním a s obchodními partnery. Následně po proškolení o bezpečnostních opatřeních a převlečení do oděvů s bezpečnostními prvky se všichni přesunuli do provozu. Sklad ve Mstěticích  zajišťuje zásobování výrobky firmy Nestlé. Vzhledem k tomu, že je o potravinářské výrobky, je nutné ve skladu udržovat konstantní teplotu mezi 14-18 stupni Celsia. Firma zajišťuje nejen zásobování prodejen, ale také polepování etiketami, balení dárkových balíčků dle přání firmy a další služby. Personalistka firmy nabídla studentům práci po ukončení studia a došlo také na výměnu kontaktů, zájem o pracovníky firma má.

Další navštívenou firmou byla firma DHL Supply Chain v Jirnech. Sklad v Jirnech je největším skladem LEGA ve střední Evropě. Pan Jech, manažer firmy DHL seznámil studenty v úvodu s historií a budoucností firmy v Jirnech, která bude dle smlouvy zajišťovat služby pro f. LEGO až do r.2025. Tento sklad zásobuje více jak 130 zemí a má 85 000 m2 podlahové plochy. Kromě běžného skladování a distribuce zajišťuje i další služby svému významnému zákazníkovi, jako je sortace, likvidace vadných částí, testování kontrolu, služby spojené se zaváděním nového výrobku na trh a další služby. Po teoretické části následovala prohlídka skladu. I tato firma má velký zájem o studenty oboru skladový operátor, proběhal proto zmínka o práci. Firma má zájem se zúčastnit Burzy práce pro mladé, která se bude konat dne 16.5.2018 v Obecním domě v Nymburku.