Exkurze ve firmě Kohout a synové, Kly – Krauzovna – obor Kuchař – číšník, SOŠ a SOU Neratovice 

Dne 11.12.2019 se v rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 pro studenty oboru Kuchař – číšník, SOŠ a SOU Neratovice, uskutečnila exkurze ve firmě Kohout a synové, Kly – Krauzovna, prodejna masa a rychlé občerstvení.

Majitelé studentům popsali hospodaření firmy a ukázali provoz, kde měli možnost nahlédnout jednak do kuchyně – na přípravu prodávaných pokrmů, tak na bourání masa s odborným popisem.  

Firma byla založena roku 1990 a v současné době pokračuje v rodinné tradici.

Původní hlavní činností firmy bylo zemědělství a v roce 1991 byla uvedena do provozu porážka prasat a později také síť řeznických prodejen.

Dnes hospodaří na 250 ha půdy, kde pěstují převážně obiloviny, ze kterých si sami vyrábí krmné směsi pro prasata, skot, ovce a kozy. Vše je chováno přirozeným způsobem, tj. pastva, výběhy, přirozená plemenitba.

Maso zpracovávají ve vlastních provozech výroby a prodávají v syrovém stavu i jako uzeniny a jiné masné výrobky v prodejnách v Křivousích, Veltrusech, Obříství, Neratovicích a právě na Krauzovně. Ve všech těchto provozech jsou jídelny a bufety, ve kterých denně vaří několik druhů jídel.

Velmi děkujeme za vstřícnost, odborný výklad a že nás nechali si vše prohlédnout.

Více informací je možné nalézt na stránkách firmy:  http://www.kohout.kvalitne.cz/