Firmám nabízíme možnost spolupráce na praxích, exkurzích a dalších aktivitách s cílem získání nových zaměstnanců

Besedy s podnikateli, kde zástupci firem představí své činnosti, volné pracovní pozice, benefity, možnosti nástupu, pracovní doby atd., vyzkouší nanečisto pracovní pohovory s účastníky projektu. Odborné praxe v rámci kterých mohou zaměstnavatelé  přijmout účastníka projektu na odbornou praxi ve výši 40 hodin do své firmy, za vykonanou činnost obdrží firma mzdové náklady a může tak získat nové zaměstnance, které si během odborné praxe zaškolí. Další formou spolupráce může být zajištění exkurzí ve firmách. Zapojené osoby v projektu si prohlídnou firemní zázemí, pracovní nasazení např. ve výrobní hale, lépe si představí pracovní náplň a morálku na pracovištích. To vše nabízíme v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na adrese: khkstrednicechy@gmail.com, tel. 720 987 344