Firmám

Odborná praxe s výstupem v rámci projektu

„Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“,

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706

 

Institut rozvoje KHK Střední Čechy, z.s. Vám tímto nabízí financování praxe pro studenty, kteří jsou zapojeni do projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“.

Praxe je určena pro studenty posledních ročníků SŠ, SOU, VOŠ a absolventy vedené na ÚP, kteří mají trvalý pobyt na území Středočeského kraje. Každý student by se měl účastnit praxe mimo školní docházku. Studentovi náleží odměna za odpracovaných 40 hodin praxe v celkové výši 4.500,- Kč. Tyto mzdové prostředky se na základě Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku vyplácejí firmě po odevzdání všech potřebných dokumentů, jak je v dohodě psáno. Se studentem by Vaše firma uzavřela DPP, v případě absolventa vedeném na ÚP DPČ na dobu určitou (je možné upravit délku pracovního poměru, ale student musí v tomto období odpracovat 40 hodin, standartně je předvyplněno do 31.8.2021). Mezi další dokumenty, které souvisí s výkonem praxe, je evidence docházky (docházkový list), hodnocení studenta zaměstnavatelem, slouží po ukončení praxe jako zpětná vazba, jak firma byla s jednotlivým studentem spokojená + hodnocení firmy ze strany studenta, jak byl s praxí spokojený on, dalším dokumentem je popis prací studenta, popř. fotografie výrobku, doklad o proplacení odměny studentovi – výdajový doklad nebo výpis bankovního účtu, že jste tyto mzdové prostředky zaslali na účet studenta (uvedený v DPP), pokud bude za studenta odvedena srážková daň, je potřeba doložit i výpis z účtu, na kterém bude uvedený odvod této daně příslušnému Finančnímu úřadu, výplatní pásku a mzdový list studenta. Na základě těchto dokumentů Vám bude částka 4.500,- Kč vyplacena zpět na Váš účet. Veškeré dokumenty připravíme my, z Vaší strany se bude jednat pouze o vyplnění a následné doložení.

 

Další možností čerpání finančních prostředků je částka 3.000,- Kč na mentora, který bude mít studenta na starost na základě daňového dokladu, který bude Vaší firmou vystaven. Na daňovém dokladu musí být uvedeno: název projektu „PŘÍPRAVA MLADÝCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ“ a reg.č.projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706.

 

V případě, vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

 

Markéta Heroutová

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

oblastní kancelář Kolín

Komenského 375, 280 02 Kolín

GSM: 420 724 613 955

e-mail: heroutova@komora.cz;

www.khkstrednicechy.cz

 

Kamila Horálková

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

oblastní kancelář Kolín

Komenského 375, 280 02 Kolín

GSM: 420 702 200 142

e-mail: horalkova@gmail.com;

www.khkstrednicechy.cz