Hlasování o nejlepší Inovační nápad

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se vybraní studenti ze škol VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, SOŠ a SOU dopravní Čáslav, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou a SPŠ strojírenská Kolín zapojili do KA Porovnání dovedností a inovačních schopností pro praxi. Cílem této aktivity bylo vyvinout produkt vycházející z vlastní iniciativy.

Hlasovat o nejlepší Inovační nápad můžete zde