HODNOCENÍ VEŘEJNOSTI VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ – KLADNO

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Datum, místo: 17. 4. 2018, Dům Kultury, Kladno

Účastněné školy: SŠ designu a řemesel Kladno, SOU Nové Strašecí

V Domě Kultury v Kladně se konal 17. 4. 2018 další Veletrh odborných dovedností v rámci projektu. Na tomto Veletrhu prezentovaly své výrobky CS ze SŠ řemesel a designu Kladno a SOU Nové Strašecí.

SŠ designu a řemesel Kladno si mimo vystavené výrobky připravila poznávací soutěž typů dřeva, která nebyla pro laiky vůbec jednoduchá, mezi vystavené výrobky patřily především dřevěné ptačí budky, kolébky na panenku, ovoce atd. CS ze SOU Nové Strašecí vystavovala výrobky ze svého oboru – tedy převážně automechanické díly, kovové nářadí a dekorační předměty.

Každý návštěvník Veletrhu mohl školy ohodnotit, a tak hlasovat pro školu, která se svými výrobky lépe prosadila.

Počet celkových hlasů = 91

Umístění jednotlivých škol dle hlasování:

  1. Místo – SŠ řemesel a designu Kladno (66 hlasů) – nejlépe hodnocené výroby – hruška + jablko
  2. Místo – SOU Nové Strašecí (25 hlasů) – nejlépe hodnocené výrobky – automechanika