HODNOCENÍ VEŘEJNOSTI – VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ – NYMBURK 30. 11. 2017

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Datum, místo: Obecní dům Nymburk, 30. 11 2017, 10:00 – 14:00

Účastněné školy: SOU Hubálov, SOU Čáslav, SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, Odborná střední škola podnikatelská Kolín

 

 

Veletrh odborných dovedností 30. 11. 2017 v 10 hodin zahájila za Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy Vladislava Šizlingová, přivítala vzácné hosty, za město Nymburk starostu PhDr. Pavla Fojtíka, dále místopředsedu Krajské hospodářské komory Střední Čechy pana Ing. Zbyňka Lukavce, kteří hodnotili tuto aktivitu velice pozitivně a byli by rádi, kdyby se v ní nadále pokračovalo.

Návštěvníci mohli od 10 hodin nahlédnout do výstavního sálu, kde se jednotlivé školy v rámci projektu prezentovaly svými výrobky, které čekaly na ohodnocení. Hodnocení veřejnosti probíhalo během celé KA, kdy každý návštěvník dostal k hlasování hlasovací žeton, který mohl vhazovat do určených „uren“ jednotlivé školy, kterou hodnotil jako nejlepší. Během Veletrhu se mohli zájemci také nechat vyfotografovat v přenosném ateliéru, který si připravila OSŠP z Kolína, toho využily ihned týmy ze soutěže T-Profi, která se konala ve vedlejším sále – tak si odvezly památku z tohoto dne, ale také si vyzkoušely tvorbu prstýnků společně se studenty posledních ročníků ze SOU Hubálov. Všechny školy měly tematicky a oborově rozdílné výrobky, které se vztahují k jejich studiu na škole. Této klíčové aktivity se účastnilo celkem 134 studentů různých oborů (např. Opraváři zemědělských strojů, automechanici, Skladníci, Fotografické práce, obalová technika… atd.)

Počet celkových hlasů (žetonů) = 154

Umístění jednotlivých škol dle hlasování:

  1. Místo – SOU Hubálov (65 hlasů)
  2. Místo – SOŠ a SOU Horky nad Jizerou (51 hlasů)
  3. Místo – OSŠP Kolín (18 hlasů)
  4. Místo – SOŠ a SOU Nymburk (16 hlasů)
  5. Místo – SOU Čáslav (4 hlasy)