INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S KLIENTY ÚŘADU PRÁCE

V rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, proběhla dne 18.9.2019 informativní schůzka s klienty Úřadu práce, kde jim byl představen projekt a veškeré aktivity, které se projektu týkají.

Klienti byli vytipováni a následně pozváni Úřadem práce jakožto partnerem projektu. Byly jim vysvětleny a zdůrazněny povinnosti, které vůči Úřadu práce mají i po celou dobu aktivní účasti v projektu. Na konci schůzky byly zodpovězeny dotazy týkající se péče o dítě, odborné praxe, či místa konání. Celkem se dostavilo 21 účastníků. Vážným zájemcům byl předán leták a vytištěné informace o projektu. Pokud budou mít zájem i jiné osoby pečující do 15 let dětí, jsou ještě volná místa. Reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727