JOB KLUB – 1. setkání + Profesní analýza

V rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727, se koná první klíčová aktivita s cílovou skupinou – JOB KLUB – 1. setkání, která se uskuteční dne 29. 5. 2019 v Kolíně. CS bude informována o aktivitách projektu, rozčleněna do dalších KA a individuálně zanalyzována.