JOB KLUB – 1. setkání + Profesní analýza

PROJEKT: „NEBOJTE SE NÁVRATU DO PRÁCE“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727

 

Dne 29. 5. 2019 se v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“ uskutečnila první klíčová aktivita. JOB KLUB probíhal v pronajatých prostorech v Kolíně, kam se dostavily osoby pečující o malé děti ve věku do 15 let.

V průběhu konané akce se nově zapojení uchazeči/uchazečky dozvěděli potřebné informace o projektu a jednotlivých aktivitách, zmapoval se jejich zájem, proběhlo roztřídění zájemců do klíčových aktivit a analyzovaly se profesní předpoklady účastníků/účastnic projektu.