JOB KLUB – 2. setkání v Kolíně

Dne 25. 11. 2019 proběhne od 9 hodin v Kolíně setkání účastníků projektu „Nebojte se návratu do práce „ ,reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 s externí personalistkou/lektorkou a zástupcem Úřadu práce z oddělení Státní sociální podpory. Účastnice si sepíší motivační dopisy, životopisy, vyzkouší si pohovory nanečisto, zlepší si orientaci na trhu práce a hledání nového zaměstnání na webových stránkách. Se zástupcem ÚP se jim představí možnosti, které stát formou podpor nabízí.