JOB KLUB + PROFESNÍ ANALÝZA

V Kolíně se sešli noví účastníci projektu a vytváří se tak další skupina zájemců. První setkání v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce „ ,reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 proběhne 24. 10. 2019 v Kolíně. Projektový tým představí zájemcům blíže aktivity, zanalyzuje jejich dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti, které by při dalším plánování mohly být rozhodující.