JOB KLUB – setkání s IT odborníkem

Pro cílovou skupinu proběhne další setkání JOB KLUBU v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce„, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 a to s IT odborníkem. CS bude mít k dispozici počítač pro vlastní účely a ověřování dovedností, které si s IT odborníkem připomenou 4. 12. 2019 na Karlově náměstí v Kolíně v pronajaté učebně.