KOMPETENCE 4.0

 

 

 

Název: Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Reg. Č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. je jedním z regionálních partnerů projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).

 

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce.
Specifickým cílem projektu je vytvořit a v praxi odzkoušet nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech a rozšířit spolupráci firem a škol v každém zapojeném regionu o aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • KA 1 – Analýza metod mapování budoucích kompetencí s využitím zahraničních zkušeností, výběr sektorů a zpracování metodik
  • KA 2 – Síťování odborníků – zakládání a provoz sektorových a průřezových pracovních skupin, školení pro odbornou veřejnost
  • KA 3 – Rozšíření CDK o budoucí kompetence ve vybraných sektorech
  • KA 4 – Vytvoření sektorových kompetenčních pyramid v jednotlivých sektorech s provazbou na oblast vzdělávání
  • KA 5 – Podpora dialogu zaměstnavatelů a vzdělavatelů na regionální/místní úrovni
  • KA 6 – Prosazování podmínek pro implementaci výstupů
  • KA 7 – Evaluace projektu
  • KA 8 – Řízení projektu

 

 

Přílohy:

MAPOVÁNÍ NOVÝCH KOMPETENCÍ PRO TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ – ZAHRANIČNÍ DOBRÁ PRAXE

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0 – článek 1

Informační leták k projektu

 

Doba realizace:

Termín zahájení: říjen 2019

Termín ukončení: listopad 2022

 

Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Chottová
Mobil: +420 724 613 949
E-mail: chottova@komora.cz