Kurz přípravy na profesní život Povinné pracovní dovednosti

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se studenti Střední školy designu a řemesel Kladno (13.02.2020) a studenti SOŠ a SOU Neratovice (10.03.2020) zúčastnili kurzu Povinné pracovní dovednosti.

Studenti byli poučeni

  • o bezpečnosti práce na pracovišti,
  • o ochraně zdraví při práci,
  • o základech první pomoci,
  • byly jim ukázány a popsány reálné příklady z praxe zaměřené na jejich oboru studia
  • a také si interaktivní formou s lektorem vyzkoušeli najít případná rizika/nebezpečí a stanovit opatření k jejich nápravě.