Kurz „Zvládání stresových situací“

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 proběhl dne 13.2.2020 na půdě školy SOŠ a SOU dopravní Čáslav kurz Zvládání stresových situací. Obsahem kurzu bylo například: druhy a příčiny stresu, jak zvládat stres, relaxační techniky atd. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.