Kurzy „Bezpečná jízda“

Projekt „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706

 

Dne 9.5.2019 se v rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje“ uskutečnil první kurz „Bezpečné Jízdy II“, který zajišťuje firma MAX CARS Training, s.r.o. na svém akreditovaném místě v Dlouhé Lhotě u Příbrami. Kurzu se zúčastnili studenti VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora.

Cílem tohoto kurzu je připomenout studentům důležité situace a reakce nejen při řízení motorových vozidel, ale v dopravě všeobecně. Kurz je rozdělen do dvou částí:

  • Teoretická – probíhá formou video prezentace s možnými dopravními situacemi, které doplňuje instruktor svým komentářem. Zdůraznil studentům jak je důležité dodržování základních pravidel řidiče za volantem ( úprava zrcátek, bezpečnostní pásy, držení volantu, airbagy atd. )
  • Praktická – po teoretické části byli studenti rozděleni do čtyř skupin, které se odebraly s instruktory na jednotlivá stanoviště, na kterých se postupně vystřídali. Studenti si tak mohli vyzkoušet určité dopravní situace přímo v autě.

Na závěr kurzu obdrželi všichni účastníci od šéf-instruktora Střediska bezpečné jízdy „Osvědčení o absolvování kurzu Bezpečné jízdy“.