Kurzy „Bezpečná jízda II“

Dne 9.5.2019 se bude konat první kurz „Bezpečná jízda II“ v rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“ Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706, který zajistí firma MAX CARS Training, s.r.o. na svém akreditovaném místě v Dlouhé Lhotě u Příbrami. Kurzu se zúčastní studenti VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora.