Kurzy „Bezpečná jízda“

Projekt „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Před vánočními svátky proběhl první kurz „Bezpečné jízdy“ zajišťující firmou MAX CARS Training s.r.o. na jediném akreditovaném místě ve Středočeském kraji nedaleko Příbrami – v Dlouhé Lhotě. Tohoto kurzu se účastnila CS projektu ze SOU Nové Strašecí a SPŠ Rakovník Emila Kolbena. Kurzu se účastní studenti s ŘP pro skupinu B, ale i studenti  bez ŘP, kurz je proto koncipován tak, aby oběma skupinám připomněl důležité situace a reakce při řízení vozidla a v dopravě všeobecně.  Během kurzu probíhá instruktáž za slovního doprovodu instruktora společně se sledováním videí se zajímavými dopravními situacemi.  Jsou seznámeni s důležitými základními pravidly řidiče za volantem (držení volantu, vzdálenost od pedálů, nastavení opěrky za hlavou, bezpečnost v autě – bezpečnostní pásy, airbagy atd.), ale také se složitými dopravními situacemi, reakcemi v různých klimatických podmínkách apod.

Během „Bezpečné jízdy“ prošli studenti teoretickou částí, kde formou prezentace a videí si řekli největší rizika a problémy za volantem na silnicích, které vznikají cizím nebo vlastním přičiněním, ale také nástrahami přírody – déšť, sníh, led atd..

Po teoretické části byli studenti rozděleni do skupin a mohlo se tak přejít k části praktické. Ta byla vedena formou stanovišť, kde se studenti po skupinách střídali a vyzkoušeli si určité situace z teoretické části přímo v autě na místním POLYGONU. Vlastníci ŘP dokonce mohli auta řídit a vyzkoušet si tak aktivity sami na vlastní kůži.