Kurzy „Jak začít podnikat“

Projekt „Zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji“, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

Jsou známy téměř všechny termíny vzdělávacích kurzů, které pro účastníky projektu zajišťuje firma POE – EDUCO. Jako první probíhal kurz „Jak začít podnikat“ na SOU Čáslav v podání přednášejícího pana Ing. Švrčka. Během této osmi hodinové aktivity budou všichni účastníci projektu seznámeni s právními aspekty podnikání, s pracovněprávními vztahy, s důležitostí marketingu, k prostudování dostanou materiál, který jim nastíní základy podnikání, účetnictví a rozvahy podniku.