KURZY – Prezentační a komunikační dovednosti

PROJEKT: „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ MLADÝCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005666

V rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí ve Středočeském kraji“ se konají další vzdělávací kurzy „Prezentační a komunikační dovednosti“, které zajišťuje externí firma POE EDUCO spol. s.r.o. pro dané CS.

První kurz proběhl na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Horkách nad Jizerou dne 17. 10. 2018, další na Střední odborné škole a středním odborném učilišti dopravním v Čáslavi dne 7. 11. 2018. Během kurzu si žáci osvojují znalosti v oblasti prezentace a komunikace, jakým způsobem komunikovat, aby předání informací bylo co nejvýstižnější, vyzkouší si roli nadřízeného, který musí zadávat pokyny podřízenému, aby jeho výkon byl dle očekávání. Přednášená teorie je názorně ukázána na praktických úkolech, které zapojují zástupce CS zábavnou formou do procesu sebeprezentování. Dále je krátce zmíněn rozdíl ženského a mužského vnímání v komunikaci. Kurz je zakončen přednáškou o správném chování na společenských akcích s občerstvením v podobě rautu. Další termíny se školami domlouvá realizační tým Institutu rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy, nejbližší konání kurzu bude tentokrát na druhé straně Středočeského kraje – SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, dne 22. 11. 2018.