Kurzy přípravy na profesní život

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se 25.11.2019 studenti z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora zúčastní kurzu Bezpečná jízda II, kde se studenti seznámí s možnými situacemi, které mohou na silnici nastat. Dále studenti této školy absolvují dne 6.12.2019 kurz Výcvik v rétorice, který se uskuteční na půdě školy. Dalším kurzem, který proběhne na SPŠ strojní Kolín dne 11.12.2019 jsou Povinné pracovní dovednosti. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty například s bezpečností práce, ochranou zdraví při práci a první pomocí. Následně tímto kurzem projdou studenti.