Kurzy přípravy na profesní život

Dne 13.2.2020 se v rámci projektu Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706  se studenti ze SOŠ a SOU dopravní Čáslav zúčastní přednášky s názvem Zvládání stresových situací, kde jim bude vysvětleno, jaké jsou druhy stresu, jak stres zvládat atd.  Dále se v rámci tohoto projektu budou konat dva kurzy Bezpečné jízdy a to 26.2.2020 pro studenty SOŠ a SOU dopravní Čáslav a dne 4.3.2020 pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou a SPŠ strojírenská Kolín.