Kurzy přípravy na profesní život

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se studenti ze SOŠ a SOU dopravní v Čáslavi zúčastní 28.11.2019 kurzu Povinné pracovní dovednosti, kdy budou studenti poučeni například o bezpečnosti práce na pracovišti, o ochraně zdraví při práci atd. Další kurz, který má název Výcvik v rétorice se pro studenty SOŠ a SOU dopravní v Čáslavi se uskuteční dne 4.12.2019. Cílem tohoto kurzu je zdokonalení se v prezentačních technikách.