Moderní technologie v praxi

V rámci projektu Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se studenti z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora podívají 23.1.2020 do podniku Řízení letového provozu Jeneč u Prahy, dále dne 3.2.2020 navštíví opět studenti z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora provoz společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a.s.