Moderní technologie v praxi – AŽD Praha, s.r.o.

Dne 14.11.2019 se cílová skupina projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“ (reg. číslo projektu : CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706) účastnila klíčové aktivity „Moderní technologie v praxi“ ve firmě AŽD Praha, s.r.o. Tuto společnost navštívili studenti SOŠ a SOU Dopravní Čáslav.

Po příjezdu na místo přivítal účastníky zástupce společnosti, který představil firmu od historie až po současnost. Nabídl studentům možnost, se po ukončení studia zapojit do pracovního týmu. Poté byli všichni účastníci poučeni odborníkem o bezpečnosti v provozu jednotlivých úseků, kterými budou provázeni.

Následovalo rozdělení účastníků do tří skupin, které se vždy vystřídaly na jednotlivých pracovištích, kde jim odborníci vysvětlili a předvedli systémy pro kolejovou dopravu (staniční zabezpečovací zařízení, traťová zabezpečovací zařízení, přejezdová zabezpečovací zařízení, vlaková zabezpečovací a automatická zařízení, venkovní prvky – návěstidla atd.).

Děkujeme zaměstnancům AŽD Praha, s.r.o., kteří nám zajistili velmi zajímavý a poučný program.