Moderní technologie v praxi – ŠKODA AUTO a.s.

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 se dne 12.12.2019 studenti SOŠ a SOU dopravní Čáslav zúčastnili exkurze do společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Nejdříve byli studenti provedeni samotným závodem – konkrétně lisovnou a svařovnou, následně se podívali do depozitáře vozů a nakonec navštívili ŠKODA Muzeum s velmi obsáhlým a zajímavým výkladem.