Moderní technologie v praxi

V rámci projektu „Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 se studenti ze SOŠ a SOU dopravní v Čáslavi zúčastní KA Moderní technologie v praxi. 14.11. 2019 navštíví společnost AŽD Praha a 12.12.2019 se podívají do provozu  společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi.