Motivační kurz – Finanční gramotnost a základy účetnictví

Dalším motivačním kurzem, který se v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 uskuteční dne 27. 11. 2019 v Kolíně, je „Finanční gramotnost a základy účetnictví“. Problematikou a tématem provede cílovou skupinu zkušená lektorka, která si pro účastníky připravila pracovní listy/formuláře a studijní materiály.