MOTIVAČNÍ KURZ – „Finanční gramotnost a základy účetnictví“ – Beroun

V Berouně proběhne další klíčová aktivita pro cílovou skupinku projektu „Nebojte se návratu do práce „ ,reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727.

Touto aktivitou bude další motivační kurz vedený lektorkou Šárkou Chocovou v Hotelu GRAND LITAVA. Kurz na téma „Finanční gramotnost a základy účetnictví“ nastíní cílové skupině tuto problematiku – např. vyplňování formuláře „Přiznání dani z příjmů fyzické osoby“, atd. Skupina obdrží studijní materiály a za absolvování kurzu certifikát.