MOTIVAČNÍ KURZ „FINANČNÍ GRAMOTNOST A ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ“ V RÁMCI PROJEKTU „NEBOJTE SE NÁVRATU DO PRÁCE“

Institut rozvoje Krajské hospodářské komory Střední Čechy plánuje další aktivitu v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“ ,reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727.

Tento projekt má přispět ze zvýšení zaměstnanosti osob pečující o malé děti. Realizační tým organizuje aktivity, které by tuto cílovou skupinu motivovaly a pomohly překonat obavy z návratu do práce.  Mezi tyto aktivity patří také motivační kurzy, jedním z nich je kurz „Finanční gramotnost a základy účetnictví“, který se plánuje pro účastníky v projektu v Kolíně dne 22. 8. 2019 pod vedením externího lektora. V rámci tohoto kurzu by si účastníci měli osvojit mimo jiné základy účetnictví, také vedení rodinného rozpočtu, dozvědět se bližší informace o finančních produktech, daní z příjmu aj. Za absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení.