MOTIVAČNÍ KURZ – „Finanční gramotnost a základy účetnictví“

V rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 proběhne motivační kurz „Finanční gramotnost a základy účetnictví“ dne 30. 7. 2019 v Kolíně. Kurz by měl účastníky projektu zavést do problematiky úvěrů, půjček, pojištění, účetnictví atd.