MOTIVAČNÍ KURZ – „Jak začít podnikat“

Dne 12. 6. 2019 se uskuteční první motivační kurz „Jak začít podnikat“ v Kolíně. Lektorka provede účastníky projektu („Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727) kurzem formou teoretické a praktické přednášky (vyplňování pracovních listů, sestavení byznys plánu, doplnění formuláře pro založení živnosti).