Motivační kurz – Právní a personální poradenství

Dalším motivačním kurzem, který se v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce„, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 uskuteční dne 19. 11. 2019 v Kolíně, je „Právní a personální poradenství“. Cílová skupina si pro přednášející z praxe připravila dotazy, sestavila okruhy otázek, které je nejvíce zajímají ve vztahu zaměstnavatel vs. zaměstnanec.