MOTIVAČNÍ KURZ – „Prezentační, komunikační a popř. prodejní dovednosti“ – Beroun

Dne 11. 9. 2019 proběhne pro skupinu účastníků z Berouna první motivační kurz v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727. Na tomto kurzu si CS osvojí komunikační styly a prezentační dovednosti.