MOTIVAČNÍ KURZ – „Prezentační, komunikační a popř. prodejní dovednosti“

Další KA v rámci projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727 bude motivační kurz – „Prezentační, komunikační a popř. prodejní dovednosti“, který se bude konat v dne 27. 6. 2019 v Kolíně. Účastníkům projektu budou představeny druhy a styly komunikace, sebeprezentace a tvorba vlastního image.