MOTIVAČNÍ KURZ v Berouně – „Jak začít podnikat“

V Berouně dne 10. 10. 2019 proběhne další motivační kurz pro účastníky projektu „Nebojte se návratu do práce“, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727. Kurzem „Jak začít podnikat“ provede lektorka CS v Hotelu Na Ostrově v přednáškové místnosti formou powerpointové prezentace a vyplňování pracovních listů.