MOTIVAČNÍ KURZY – „Jak začít podnikat“ a Prezentační, komunikační a popř. prodejní dovednosti“

PROJEKT: „NEBOJTE SE NÁVRATU DO PRÁCE“

Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009727

 

V rámci projektu probíhají další klíčové aktivity pro cílovou skupinu, která se do projektu zapojila, a to motivační kurzy. Jako první probíhal kurz „Jak začít podnikat“ dne 12. 6. 2019 v Kolíně pod vedením externistky, která účastníky projektu seznámila s obecnými náležitostmi podnikání – živnostenský zákon, druhy živností atd. a dále s nimi vyplnila pracovní listy, kde si každý z účastníků vyzkoušel, zdali se k němu hodí podnikání více než klasické zaměstnání, a sestavil si svůj byznys plán.

Dne 27. 6. 2019 se konal další motivační kurz „Prezentační, komunikační a popř. prodejní dovednosti“. Účastníci projektu měli možnost nahlédnout do komunikačních stylů, druhů komunikace (vyjednávání atd.), mohli se podělit o své životní zkušenosti ať už z domova, nebo z pracovního prostředí a vyslechnout si analýzu chování a jednání druhé osoby při různých komunikačních procesech. Pro zpestření se hádaly hádanky, kde bylo zřetelné, jak každý dokáže komunikovat, klást správné otázky a dopátrat se finálního řešení.

Za absolvování kurzů obdržela cílová skupina certifikát/osvědčení o absolvování kurzu.